Velkommen til DK Formuepleje

Nedenfor vises de seneste nyheder fra DK Formuepleje A/S. Vi tilstræber at holde vore aktionærer opdateret gennem løbende opdatering af nyhedsoversigten her på vor hjemmeside.

 

Seneste nyt

Ordinær generalforsamling afholdt den 12. april 2018

Opdateret: 18-04-2017

DK Formuepleje A/S afholdt ordinær generalforsamling den 12. april 2018.

Generalforsamlingsindkaldelsen, selskabets årsrapport for 2017 samt referat af generalforsamlingen er tilgængelig her på hjemmesiden under fanen "Generalforsamling".

 

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2017

Dato: 12-03-2018

Aktionærer, som har solgt aktier i DK Formuepleje A/S i indkomståret 2017 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2017, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 142 pr. aktie svarende til samme kursværdi-indberetning, som er foretaget pr. 31.12.2016, og der skal derfor anføres 0 kr. i rubrik 38 for aktier i DK Formuepleje A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Har man således hverken købt eller solgt aktier i indkomstår 2017, vil der i henhold til vore indberetninger til SKAT hverken være tab eller gevinst til angivelse i selvangivelsen for år 2017, og man skal derfor skrive 0 kr. i selvangivelsens rubrik 38 vedrørende sine DK Formuepleje-aktier for år 2017.

 

 

Forventet årsresultat på 500 tkr. i år 2017

Dato: 29-01-2018

DK Formuepleje A/S forventer et helårsresultat for 2017 på cirka 500 tkr.

Årets resultat svarer til en forrentning af egenkapitalen med cirka 3 % og ledelsen anser resultatet for acceptabelt, omend et højere resultat havde været ønskeligt.

Selskabets årsrapport offentligggøres i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2018

For 2018 forventer vi et resultat i samme størrelsesorden som i år 2018.

Det nuværende lav-rentemiljø gør det svært at opnå høje afkast uden stor risiko. Og vi acceptere hellere et lavere afkast end høj risiko.

 

Halvårsopgørelse pr. 30.06.2017

Dato: 29-07-2017

DK Formuepleje A/S realiserede i 1. halvår af 2017 et resultat på 223 tkr. Kurstreguleringer udgjorde i halvåret 118 tkr.

Pr. 30.06.2017 udgjorde selskabets aktiver 22,5 mio.kr., mens egenkapitalen udgjorde 16,5 mio.kr. Gældsforpligtigelserne var på 6,0 mio.kr.

Periodens resultat anses for tilfredsstillende.

 

Ordinær generalforsamling afholdt den 30. marts 2017

Opdateret: 04-04-2017

DK Formuepleje A/S afholdt ordinær generalforsamling den 30. marts 2017.

Generalforsamlingsindkaldelsen, selskabets årsrapport for 2016 samt referat af generalforsamlingen er tilgængelig her på hjemmesiden under fanen "Generalforsamling".

 

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2016

Dato: 12-03-2017

Aktionærer, som har solgt aktier i DK Formuepleje A/S i indkomståret 2016 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2016, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 142 pr. aktie svarende til samme kursværdi-indberetning, som er foretaget pr. 31.12.2015, og der skal derfor anføres 0 kr. i rubrik 38 for aktier i DK Formuepleje A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Har man således hverken købt eller solgt aktier i indkomstår 2016, vil der i henhold til vore indberetninger til SKAT hverken være tab eller gevinst til angivelse i selvangivelsen for år 2016, og man skal derfor skrive 0 kr. i selvangivelsens rubrik 38 vedrørende sine DK Formuepleje-aktier for år 2016.

 

 

Forventet årsresultat på 516 tkr. i år 2016

Dato: 25-01-2017

DK Formuepleje A/S forventer et helårsresultat for 2016 på cirka 516 tkr.

Egenkapitalen er således forrentet med cirka 3,3 % i 2016 og ledelsen anser resultatet for acceptabelt.

Selskabets årsrapport vil blive offentliggjort i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2017

For 2017 forventer vi et resultat, som lever op til vore målsætninger om omkring 9% i afkast, men vi ønsker at fremhæve, at investeringsafkastet er afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder, og at der må påregnes at forekomme udsving i såvel opadgående som nedadgående retning.

Det nuværende lav-rentemiljø gør det sværere end tidligere at opnå målsætningen på 9% i afkast, men ledelsen anser afkastforventningen for rimelig, men ønsker samtidigt at fremhæve, at der er væsentlig risiko for et lavere afkast, der endog kan blive negativt i tilfælde af kursfald på aktiebeholdningen.

 

Halvårsopgørelse pr. 30.06.2016

Dato: 08-07-2016

DK Formuepleje A/S realiserede i 1. halvår af 2016 et underskud på tkr. 445. Kurstab på aktiebeholdningen udgjorde i halvåret 725 tkr.

Periodens resultat anses for ikke tilfredsstillende. Underskudet kan primært henføres til negativ kursudvikling på aktiemarkedet i Danmark i halvåret.

Klik her for at læse opgørelse pr. 30.06.2016

 

Ordinær generalforsamling afholdt den 21. april 2016

Opdateret: 25-04-2016

DK Formuepleje A/S afholdt ordinær generalforsamling den 21. april 2016.

Generalforsamlingsindkaldelsen, selskabets årsrapport for 2015 samt referat af generalforsamlingen er tilgængelig her på hjemmesiden under fanen "Generalforsamling".

 

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2015

Dato: 12-02-2016

Aktionærer, som har solgt aktier i DK Formuepleje A/S i indkomståret 2015 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2015, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 142 pr. aktie svarende til samme kursværdi-indberetning, som er foretaget pr. 31.12.2014, og der skal derfor anføres 0 kr. i rubrik 38 for aktier i DK Formuepleje A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Har man således hverken købt eller solgt aktier i indkomstår 2015, vil der efter vore indberetninger til SKAT hverken være tab eller gevinst til angivelse i selvangivelsen for år 2015, og man skal derfor skrive 0 kr. i selvangivelsens rubrik 38 vedrørende sine DK Formuepleje-aktier for år 2015.

 

 

Forventet årsresultat på 1,4 mio. kr. i år 2015

Dato: 15-01-2016

DK Formuepleje A/S´s årsresultat for år 2015 forventes at blive på 1,4 mio.kr.

Egenkapitalen er således forrentet med cirka 9,7 % i 2015 og ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Selskabets årsrapport vil blive offentliggjort i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2016

For 2016 forventer vi et resultat, som lever op til vore målsætninger om omkring 9% i afkast, men vi ønsker at fremhæve, at investeringsafkastet er afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder, og at der må påregnes at forekomme udsving i såvel opadgående som nedadgående retning.

De første 2 uger af 2016 har betydet tab på selskabets værdipapirer, men udsving er normalt forekommende, og derfor kan udsvingende ikke sige noget generelt om afkastet for år 2016.

 

Halvårsopgørelse pr. 30.06.2015

Dato: 09-07-2015

DK Formuepleje A/S opnåede i 1. halvår af 2015 et resultat på kr. 1.065.967. Periodens resultat anses for tilfredsstillende.

For 2015 forventes et tilfredsstillende resultat, men vi gør opmærksom på, at krisen i Grækenland kan medføre betydelige udsving på finansmarkederne, og at udsvingene kan forekomme pludseligt og uforudset.

Klik her for at læse opgørelse pr. 30.06.2015

 

Ordinær generalforsamling afholdt den 22. maj 2015

Opdateret: 23-05-2015

DK Formuepleje A/S afholdt ordinær generalforsamling den 22. maj 2015.

Generalforsamlingsindkaldelsen, selskabets årsrapport for 2014 samt referat af generalforsamlingen er tilgængelig her på hjemmesiden under fanen "Generalforsamling".

 

Aktionærers angivelse i selvangivelsen 2014

Dato: 12-03-2015

Aktionærer i DK Formuepleje A/S lagerbeskattes af værdistigningen på deres aktier. Dette betyder, at beskatningen sker selv om aktierne ikke er handlet i indkomståret. Beskatningen svarer til den værdistigning, som er sket på aktierne i indkomstårets løb, og værdistigningen skal anføres i selvangivelsens rubrik 38.

DK Formuepleje A/S indberetter årligt værdien af aktierne til SKAT, og SKAT vil derfor normalt automatisk beregne værdistigningen, som indgår i rubrik 38, men som aktionær skal man selv kontrollere, at indtægten er korrekt angivet i selvangivelsen.

Pr. 31.12.2014 er aktier i DK Formuepleje A/S indberettet til 142 pr. aktie, mens aktierne pr. 31.12.2013 var opgjort til kr. 140 pr. aktie, hvilket giver en værdistigning på kr. 2 pr. aktie til indtægtsføring under Rubrik 38. Ejer man eksempelvis 1000 stk. aktier, vil værdistigningsbeløbet til beskatning i rubrik 38 således udgøre kr. 2.000.

For aktionærer, som ejer aktier i sameje med ægtefælle eller samlever, indberetter vi halvdelen til hver ejer.

 

Forventet årsresultat på 980 tkr. i år 2014

Dato: 29-01-2015

DK Formuepleje A/S´s årsresultat for år 2014 forventes at blive på 980 tkr., hvilket giver en stigning i indre værdi pr. aktie fra 142 kr. til 152 kr i regnskabsåret. Egenkapitalen er således forrentet med cirka 7,3 % i 2014 og ledelsen anser resultatet for acceptabelt.

Selskabets årsrapport vil blive offentliggjort i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som forventes afholdt i april/maj 2015

For 2015 forventer vi et resultat, som lever op til vore målsætninger om omkring 9% i afkast, men vi ønsker at fremhæve, at investeringsafkastet er afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder, og at der må påregnes at forekomme udsving i såvel opadgående som nedadgående retning.

 

Halvårsopgørelse pr. 30.06.2014

Dato: 14-07-2014

DK Formuepleje A/S opnåede i regnskabsperioden fra 01.01.2014 til 30.06.2014 en stigning i indre værdi pr. aktie fra 142,19 kr. til 149,23 kr.

Aktiernes indre værdi er således forøget med 7,04 kr. pr. aktie i løbet af 1. halvår 2014.

For 2014 forventes et tilfredsstillende resultat, men vi ønsker at fremhæve, at investeringsafkastet er afhængigt af udviklingen på finansmarkederne, og at udsving kan forekomme pludseligt og uforudset.

Klik her for at læse Kvartalsopgørelse pr. 30.06.2014

 

Årsresultat på 1,75 mio.kr. i år 2013

Dato: 30-01-2014

DK Formuepleje A/S opnåede i regnskabsåret fra 01.01.2013 til 31.12.2013 et overskud på 1,75 mio.kr., hvilket giver en stigning i indre værdi pr. aktie fra 123,53 kr. til 142,19 kr. Egenkapitalen er således forrentet med 15,1 % i 2013 og ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Aktiernes indre værdi er således forøget med 18,66 kr. pr. aktie i løbet af år 2013.

Selskabets årsrapport vil blive offentliggjort i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som forventes afholdt i marts/april 2014

For 2014 forventer vi igen et resultat, som lever op til vore målsætninger, men vi ønsker at fremhæve, at investeringsafkastet er afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder, og at der må påregnes at forekomme udsving i såvel opadgående som nedadgående retning.

 

Halvårsopgørelse pr. 30.06.2013

Dato: 15-07-2013

DK Formuepleje A/S opnåede i regnskabsperioden fra 01.01.2013 til 30.06.2013 en stigning i indre værdi pr. aktie fra 123,53 kr. til 133,57 kr.

Aktiernes indre værdi er således forøget med 10,04 kr. pr. aktie i løbet af 1. halvår 2013.

Gældende fra den 15. juli 2013 udgør udbudskursen for nye aktier 135 kr. pr. aktie til og med den 30. august 2013. Herefter udgør udbudskursen 136 kr. i perioden fra 31. august 2013 til 14. oktober 2013.

For 2013 forventes et tilfredsstillende resultat, men vi ønsker at fremhæve, at investeringsafkastet er afhængigt af udviklingen på finansmarkederne, og at udsving kan forekomme pludseligt og uforudset.

Klik her for at læse Kvartalsopgørelse pr. 30.06.2013

 

Ordinær generalforsamling afholdt den 24. maj 2013

Opdateret: 03-06-2013

DK Formuepleje A/S afholdt ordinær generalforsamling den 24. maj 2013.

Generalforsamlingsindkaldelsen, selskabets årsrapport for 2012 samt referat af generalforsamlingen er tilgængelig her på hjemmesiden under fanen "Generalforsamling".

 

Tegningskurs for nye aktier

Dato: 14-01-2013

Gældende fra den 15. januar 2013 udgør udbudskursen for nye aktier 125 kr. pr. aktie til og med den 02. marts 2013. Herefter udgør udbudskursen 126 kr. i perioden fra 03. marts 2013 til 14. april 2013.

Den 14. april 2013 beregnes ny udbudskurs fastsat på grundlag af selskabets indre værdi pr. aktie opgjort på basis af kvartalsresultatet pr. 31.03.2013.

For nærmere beskrivelse henvises til aktieudbudsprospekt, som er godkendt af Finanstilsynet den 01. maj 2012. Udbudsprospektet kan downloades her på siden via linket til højre på skærmen.

 

Årsresultat for år 2012

Dato: 14-10-2013

DK Formuepleje A/S opnåede i regnskabsåret fra 01.01.2012 til 31.12.2012 en stigning i indre værdi pr. aktie fra 113,15 kr. til 123,53 kr.

Aktiernes indre værdi er således forøget med 10,38 kr. pr. aktie i løbet af år 2012.

For 2013 forventes et tilfredsstillende resultat, men vi ønsker at fremhæve, at investeringsafkastet er afhængigt af udviklingen på finansmarkederne, og at udsving kan forekomme pludseligt og uforudset.

 

Tegningskurs for nye aktier

Dato: 14-10-2012

Gældende fra den 15. oktober 2012 udgør udbudskursen for nye aktier 124 kr. pr. aktie til og med den 30. november 2012. Herefter udgør udbudskursen 125 kr. i perioden fra 01. december 2012 til 14. januar 2013.

Den 14. januar 2013 beregnes ny udbudskurs fastsat på grundlag af selskabets indre værdi pr. aktie opgjort på basis af årsresultatet pr. 31.12.2012.

For nærmere beskrivelse henvises til aktieudbudsprospekt, som er godkendt af Finanstilsynet den 01. maj 2012. Udbudsprospektet kan downloades her på siden via linket til højre på skærmen.

 

Tegningskurs for nye aktier

Dato: 14-07-2012

Gældende fra den 15. juli 2012 udgør udbudskursen for nye aktier 120 kr. pr. aktie til og med den 30. august 2012. Herefter udgør udbudskursen 121 kr. i perioden fra 31. august 2012 til 14. oktober 2012.

Den 14. oktober 2012 beregnes ny udbudskurs fastsat på grundlag af selskabets indre værdi pr. aktie opgjort på basis af kvartalsresultatet pr. 30.09.0212.

For nærmere beskrivelse henvises til aktieudbudsprospekt, som er godkendt af Finanstilsynet den 01. maj 2012. Udbudsprospektet kan downloades her på siden via linket til højre på skærmen.

 

Afkast i 1. halvår 2012 med værdistigning på 5,43 kr. pr. aktie

Dato: 14-07-2012

DK Formuepleje A/S opnåede i 1. halvår 2012 en stigning i indre værdi pr. aktie fra 113,15 kr. til 118,58 kr.

Aktiernes værdi er således forøget med 5,43 kr. pr. aktie i årets første 6 måneder, hvilket svarer til et afkast på 9,6 % på årsbasis.

Holder stigningerne på finansmarkederne i første halvdel af juli 2012 tegner 3. kvartal også til at blive meget tilfredsstillende. Vi er særligt glad for at se, at vor største aktieinvestering, som er i ejendomsselskabet Jeudan A/S, udvikler sig tilfredsstillende.

Trods EU-landenes, herunder særligt Tysklands og Frankrigs, indsats for at inddæmme problemerne i Sydeuropa, forventer vi stadig en vis uro på finansmarkederne, sålænge de sydeuropæiske lande ikke har fået balance i statsbudgetterne. Derfor fortsætter vi den hidtidige forsigtige investeringsstrategi med relativ lav aktieandel.

 

Tegningskurs for nye aktier

Dato: 15-05-2012

Gældende fra den 14. maj 2012 udgør udbudskursen for nye aktier 117 kr. pr. aktie til og med den 31. maj 2012. Herefter udgør udbudskursen 118 kr. i perioden fra 01. juni 2012 til 14. juli 2012.

Den 14. juli 2012 beregnes ny udbudskurs fastsat på grundlag af selskabets indre værdi pr. aktie opgjort på basis af kvartalsresultatet pr. 30.06.0212.

For nærmere beskrivelse henvises til aktieudbudsprospekt, som er godkendt af Finanstilsynet den 01. maj 2012. Udbudsprospektet kan downloades her på siden via linket til højre på skærmen.

 

Nyt Aktieudbud starter 14. maj 2012

Dato: 15-05-2012

DK Formuepleje A/S har den 01. maj 2012 fået godkendt sit aktieudbudsprospekt hos Finanstilsynet, og udbudsperioden starter den 14. maj 2012. Vi opfordrer interesserede investorer til at kontakte os omkring tegningsønsker. Udbudsprospektet kan downloades her på siden via linket til højre på skærmen.

Der udbydes i alt 150.000 stk. nye aktier. Kursen reguleres løbende gennem tegningsperioden som beskrevet i prospektet, således at tegningskursen afspejler den indre værdi af selskabets aktier. Man vil løbende kunne følge den indre værdi af selskabets aktier her på siden under selskabsinformation.

 

Udbud af 150.000 stk. nye aktier

Dato: 10-04-2012 (opdateret 23-04-2012)

DK Formuepleje A/S har besluttet at lave et aktieudbud af nye aktier i henhold til bemyndigelse til bestyrelsen på selskabets generalforsamling. De nye aktier udbydes til interesserede langsigtede investorer, som ønsker at sikre sig et attraktivt afkast af sin opsparing. I forbindelse med aktieudbudet vil DK Formuepleje A/S udarbejde et prospekt, som vil blive godkendt hos Finanstilsynet forinden udbuddet af nye aktier påbegyndes. Prospektet vil blive tilgængeligt her på siden.

 

 

 

 

 

DK Formuepleje A/S
Vesterå 1
9000 Aalborg

 

Telefon: 77 34 12 00

CVR nr. 3338 6095

 

www.dk-formuepleje.dk

info@dk-formuepleje.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring til os

Vil du hører mere om, hvorledes du bliver investor, så ring til os på telefon (+45) 77 34 12 00.

Vore telefoner er åbne alle hverdage.