Velkommen til DK Formuepleje

Nedenfor vises de seneste nyheder fra DK Formuepleje A/S. Vi tilstræber at holde vore aktionærer opdateret gennem løbende opdatering af nyhedsoversigten her på vor hjemmeside.

 

Seneste nyt

Halvårsopgørelse pr. 30.06.2019

Dato: 18-07-2019

DK Formuepleje A/S realiserede i 1. halvår af 2019 et underskud på 421 tkr.

Underskudet skyldes negative kurstreguleringer på 617 tkr. i halvåret.

Pr. 30.06.2019 udgjorde selskabets aktiver 18,2 mio.kr.

Periodens resultat anses for utilfredsstillende. Bestyrelsen forventer for helåret et mindre underskud.

 

Ordinær generalforsamling afholdt den 20. maj 2019

Opdateret: 27-05-2019

DK Formuepleje A/S afholdt ordinær generalforsamling den 20. maj 2019.

Generalforsamlingsindkaldelsen, selskabets årsrapport for 2018 samt referat af generalforsamlingen er tilgængelig her på hjemmesiden under fanen "Generalforsamling".

 

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2018

Dato: 15-01-2019

Aktionærer, som har solgt aktier i DK Formuepleje A/S i indkomståret 2018 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2018, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 142 pr. aktie svarende til samme kursværdi-indberetning, som er foretaget pr. 31.12.2017, og der skal derfor anføres 0 kr. i rubrik 38 for aktier i DK Formuepleje A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Har man således hverken købt eller solgt aktier i indkomstår 2018, vil der i henhold til vore indberetninger til SKAT hverken være tab eller gevinst til angivelse i selvangivelsen for år 2018, og man skal derfor skrive 0 kr. i selvangivelsens rubrik 38 vedrørende sine DK Formuepleje-aktier for år 2018.

 

 

Ordinær generalforsamling afholdt den 12. april 2018

Opdateret: 18-04-2017

DK Formuepleje A/S afholdt ordinær generalforsamling den 12. april 2018.

Generalforsamlingsindkaldelsen, selskabets årsrapport for 2017 samt referat af generalforsamlingen er tilgængelig her på hjemmesiden under fanen "Generalforsamling".

 

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2017

Dato: 12-03-2018

Aktionærer, som har solgt aktier i DK Formuepleje A/S i indkomståret 2017 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2017, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 142 pr. aktie svarende til samme kursværdi-indberetning, som er foretaget pr. 31.12.2016, og der skal derfor anføres 0 kr. i rubrik 38 for aktier i DK Formuepleje A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Har man således hverken købt eller solgt aktier i indkomstår 2017, vil der i henhold til vore indberetninger til SKAT hverken være tab eller gevinst til angivelse i selvangivelsen for år 2017, og man skal derfor skrive 0 kr. i selvangivelsens rubrik 38 vedrørende sine DK Formuepleje-aktier for år 2017.

 

 

Forventet årsresultat på 500 tkr. i år 2017

Dato: 29-01-2018

DK Formuepleje A/S forventer et helårsresultat for 2017 på cirka 500 tkr.

Årets resultat svarer til en forrentning af egenkapitalen med cirka 3 % og ledelsen anser resultatet for acceptabelt, omend et højere resultat havde været ønskeligt.

Selskabets årsrapport offentligggøres i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2018

For 2018 forventer vi et resultat i samme størrelsesorden som i år 2018.

Det nuværende lav-rentemiljø gør det svært at opnå høje afkast uden stor risiko. Og vi acceptere hellere et lavere afkast end høj risiko.

 

Ordinær generalforsamling afholdt den 30. marts 2017

Opdateret: 04-04-2017

DK Formuepleje A/S afholdt ordinær generalforsamling den 30. marts 2017.

Generalforsamlingsindkaldelsen, selskabets årsrapport for 2016 samt referat af generalforsamlingen er tilgængelig her på hjemmesiden under fanen "Generalforsamling".

 

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2016

Dato: 12-03-2017

Aktionærer, som har solgt aktier i DK Formuepleje A/S i indkomståret 2016 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2016, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 142 pr. aktie svarende til samme kursværdi-indberetning, som er foretaget pr. 31.12.2015, og der skal derfor anføres 0 kr. i rubrik 38 for aktier i DK Formuepleje A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Har man således hverken købt eller solgt aktier i indkomstår 2016, vil der i henhold til vore indberetninger til SKAT hverken være tab eller gevinst til angivelse i selvangivelsen for år 2016, og man skal derfor skrive 0 kr. i selvangivelsens rubrik 38 vedrørende sine DK Formuepleje-aktier for år 2016.

 

 

Forventet årsresultat på 516 tkr. i år 2016

Dato: 25-01-2017

DK Formuepleje A/S forventer et helårsresultat for 2016 på cirka 516 tkr.

Egenkapitalen er således forrentet med cirka 3,3 % i 2016 og ledelsen anser resultatet for acceptabelt.

Selskabets årsrapport vil blive offentliggjort i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2017

For 2017 forventer vi et resultat, som lever op til vore målsætninger om omkring 9% i afkast, men vi ønsker at fremhæve, at investeringsafkastet er afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder, og at der må påregnes at forekomme udsving i såvel opadgående som nedadgående retning.

Det nuværende lav-rentemiljø gør det sværere end tidligere at opnå målsætningen på 9% i afkast, men ledelsen anser afkastforventningen for rimelig, men ønsker samtidigt at fremhæve, at der er væsentlig risiko for et lavere afkast, der endog kan blive negativt i tilfælde af kursfald på aktiebeholdningen.

 

Ordinær generalforsamling afholdt den 21. april 2016

Opdateret: 25-04-2016

DK Formuepleje A/S afholdt ordinær generalforsamling den 21. april 2016.

Generalforsamlingsindkaldelsen, selskabets årsrapport for 2015 samt referat af generalforsamlingen er tilgængelig her på hjemmesiden under fanen "Generalforsamling".

 

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2015

Dato: 12-02-2016

Aktionærer, som har solgt aktier i DK Formuepleje A/S i indkomståret 2015 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2015, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 142 pr. aktie svarende til samme kursværdi-indberetning, som er foretaget pr. 31.12.2014, og der skal derfor anføres 0 kr. i rubrik 38 for aktier i DK Formuepleje A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Har man således hverken købt eller solgt aktier i indkomstår 2015, vil der efter vore indberetninger til SKAT hverken være tab eller gevinst til angivelse i selvangivelsen for år 2015, og man skal derfor skrive 0 kr. i selvangivelsens rubrik 38 vedrørende sine DK Formuepleje-aktier for år 2015.

 

 

Ordinær generalforsamling afholdt den 22. maj 2015

Opdateret: 23-05-2015

DK Formuepleje A/S afholdt ordinær generalforsamling den 22. maj 2015.

Generalforsamlingsindkaldelsen, selskabets årsrapport for 2014 samt referat af generalforsamlingen er tilgængelig her på hjemmesiden under fanen "Generalforsamling".

 

Aktionærers angivelse i selvangivelsen 2014

Dato: 12-03-2015

Aktionærer i DK Formuepleje A/S lagerbeskattes af værdistigningen på deres aktier. Dette betyder, at beskatningen sker selv om aktierne ikke er handlet i indkomståret. Beskatningen svarer til den værdistigning, som er sket på aktierne i indkomstårets løb, og værdistigningen skal anføres i selvangivelsens rubrik 38.

DK Formuepleje A/S indberetter årligt værdien af aktierne til SKAT, og SKAT vil derfor normalt automatisk beregne værdistigningen, som indgår i rubrik 38, men som aktionær skal man selv kontrollere, at indtægten er korrekt angivet i selvangivelsen.

Pr. 31.12.2014 er aktier i DK Formuepleje A/S indberettet til 142 pr. aktie, mens aktierne pr. 31.12.2013 var opgjort til kr. 140 pr. aktie, hvilket giver en værdistigning på kr. 2 pr. aktie til indtægtsføring under Rubrik 38. Ejer man eksempelvis 1000 stk. aktier, vil værdistigningsbeløbet til beskatning i rubrik 38 således udgøre kr. 2.000.

For aktionærer, som ejer aktier i sameje med ægtefælle eller samlever, indberetter vi halvdelen til hver ejer.

 

Nyt Aktieudbud starter 14. maj 2012

Dato: 15-05-2012

DK Formuepleje A/S har den 01. maj 2012 fået godkendt sit aktieudbudsprospekt hos Finanstilsynet, og udbudsperioden starter den 14. maj 2012. Vi opfordrer interesserede investorer til at kontakte os omkring tegningsønsker. Udbudsprospektet kan downloades her på siden via linket til højre på skærmen.

Der udbydes i alt 150.000 stk. nye aktier. Kursen reguleres løbende gennem tegningsperioden som beskrevet i prospektet, således at tegningskursen afspejler den indre værdi af selskabets aktier. Man vil løbende kunne følge den indre værdi af selskabets aktier her på siden under selskabsinformation.

 

Udbud af 150.000 stk. nye aktier

Dato: 10-04-2012 (opdateret 23-04-2012)

DK Formuepleje A/S har besluttet at lave et aktieudbud af nye aktier i henhold til bemyndigelse til bestyrelsen på selskabets generalforsamling. De nye aktier udbydes til interesserede langsigtede investorer, som ønsker at sikre sig et attraktivt afkast af sin opsparing. I forbindelse med aktieudbudet vil DK Formuepleje A/S udarbejde et prospekt, som vil blive godkendt hos Finanstilsynet forinden udbuddet af nye aktier påbegyndes. Prospektet vil blive tilgængeligt her på siden.

 

 

 

 

 

DK Formuepleje A/S
Vesterå 1
9000 Aalborg

 

Telefon: 77 34 12 00

CVR nr. 3338 6095

 

www.dk-formuepleje.dk

info @ dk-formuepleje.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring til os

Vil du hører mere om, hvorledes du bliver investor, så ring til os på telefon (+45) 77 34 12 00.

Vore telefoner er åbne alle hverdage.