Handel med aktier i DK Formuepleje A/S

For køb eller salg kontaktes Jens Jørgen Jensen på (mobil) 50 59 42 00 eller mail: handel @ dk-formuepleje.dk

Seneste handelskurser


Handelsdato pris pr. aktie (kurs)
2018-08-20 81,00
2018-08-20 81,00
2018-01-08 88,00

Seneste handelskurser opdateres via noterede handler i selskabets aktiebog.

 

 

Beskatning af aktionærer i DK Formuepleje A/S

Som aktionær i DK Formuepleje A/S beskattes De årligt af den værdiændring, som er sket for Deres aktier i indkomståret. Beskatningen sker uanset om De har solgt Deres aktier eller ej.

Denne beskatningsform kaldes for "lagerbeskatning af aktier", hvormed menes, at man beskattes af værdistigning i kursværdien, som man har opnået i indkomståret - og det gælder uanset om man har solgt sine aktier eller ej.

Tilsvarende gælder i tilfælde af nedgang i aktiernes kursværdi. Ved et fald i aktiernes kursværdi medfører således, at De modtager et fradrag på årsopgørelsen fra SKAT svarende til den værdinedgang, som De måtte have konstateret i indkomståret.

Årsagen til, at De som aktionær omfattes af reglerne om lagerbeskatning, skyldes at Dani Invest A/S er omfattet af skattereglerne for investeringsselskaber i Avanceavancelovens § 19.

Skatteordningen for investeringsselskaber sikrer, at afkastet kun beskattes én gang, idet selskabet ikke betaler selskabsskat. Samtidigt beskattes aktionærerne løbende af værdistigningen - uanset realisering af gevinsten eller ej. Dette svarer til beskatningsprincippet for almindelige indlånskonti, hvor skatteyder beskattes af tilskrevne renter - uanset om renterne hæves fra kontoen eller ej. Værdistigningen på aktierne beskattes som kapitalindkomst ligesom renteindtægter.

 

Mere information om aktionærbeskatning og forbehold

Ovenstående gennemgang af skattereglerne er alene en forsimplet beskrivelse udarbejdet af DK Formuepleje A/S med det formål, at selskabets aktionærer kan få et let overblik over skattereglerne.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og efterfølgende ændringer af reglerne eller regelfortolkningen. DK Formuepleje A/S påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på basis af ovenstående forsimplede beskrivelse af beskatningsreglerne.

For en mere detaljeret rådgivning om skattereglerne, henviser vi Dem til at kontakte SKAT, som samtidigt har adgang til øvrige oplysninger om Deres skattemæssige forhold.

SKAT kan kontaktes på telefon 72 22 18 18 eller via www.skat.dk.

 

 

 

DK Formuepleje A/S
Vesterå 1
9000 Aalborg

 

Telefon: 77 34 12 00

CVR nr. 3338 6095

 

www.dk-formuepleje.dk

info@dk-formuepleje.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring til os

Vil du hører mere om, hvorledes du bliver investor, så ring til os på telefon (+45) 77 34 12 00.

Vore telefoner er åbne alle hverdage.