Historie og baggrund

DK Formuepleje blev stiftet den 01. januar 2011 som investeringsselskab. Selskabet er oprettet som et såkaldt «skattefrit selskab for kollektiv investering» efter Aktieavancebeskatningslovens § 19.

Ordningen betyder, at selskabet ikke betaler skat af sin indkomst, bortset fra en 15% skat af modtagne udbytter fra danske selskaber. Denne skatteordning medfører tillige, at man som investor løbende beskattes af afkastet på sine aktier i selskabet efter lagerprincippet.

Selskabet er stiftet på initiativ af direktør, cand. jur. Jens Jørgen Jensen, som fungerer som direktør for selskabet. Jens Jørgen Jensen, der til daglig arbejder med investeringsforvaltning og regnskab/administration af investeringsejendomme, har med oprettelsen af dette selskab ønsket at skabe en mulighed for placering af langsigtet opsparing, hvor selskabsformuen placeres med forholdsvis lav risiko og lave administrationsomkostninger.

 

 

 

Selskabet blev stiftet i januar 2011, og der blev i forbindelse med stiftelsen indskudt en selskabskapital på 8,0 mio. kr. Selskabet skal ikke bruge midler på markedsføring af sig selv i reklamer, men det vil blive tilstræbt, at selskabets aktionærer fungerer som ambassadører for selskabet ved at udbrede kendskabet til selskabet og dets resultater.

Desuden vil selskabets ledelse søge at få opmærksomhed på Internettet gennem deltagelse i diskussionsforum, idet de mest oplagte investorer til selskabets investeringskoncept anses for at være investorer med interesse for deres privatøkonomi og afkastet af deres investeringer og opsparing.

Investeringer i DK Formuepleje sker efter princippet, at der alene placeres midler i selskaber, som vurderes til at have en tilfredsstillende politik inden for miljø og socialt ansvar for medarbejdere. Disse krav om ansvarlighed opstiller vi både, fordi vi ønsker at påvirke samfundet i en fornuftig retning, og dels fordi vi tror på, at det på sigt er med til at skabe det bedste afkast.

 

 

Selskabets ledelse

Bestyrelsesmedlem, direktør Jens Jørgen Jensen

Hovedbeskæftigelse:
Direktør i DK Formuepleje A/S
Revisor, Aalborg Regnskabskontor


Erhvervsmæssig baggrund og tidligere beskæftigelse:
Cand.merc. aud. (statsaut. revisor-studiet) - Aalborg Universitet
Cand.jur. (jurist) - Aarhus Universitet
Master of Business Administration, Aalborg Business Institute
Financial Manager - United Nations Development Programme, Laos (Sydøst Asien)
Pensions- og forsikringsrådgiver - BM-Assurance A/S
Kunderådgiver - Sparekassen Nordjylland
Aktionærrådsmedlem - Spar Nord Bank

E-mail: jens.jensen@ dk-formuepleje.dk

 

 

Bestyrlsesmedlem Mekkhala Jensen

Hovedbeskæftigelse:
Administration, Aalborg Regnskabskontor
Bestyrelsesarbejde

E-mail: mekkhala.jensen@ dk-formuepleje.dk

 

 

Bestyrlsesmedlem Supattra Jensen

Hovedbeskæftigelse:
Band Manager, Tenfingers Factory & Design Co., Ltd; Bangkok
Bestyrelsesarbejde


Erhvervsmæssig baggrund og tidligere beskæftigelse:
Master-uddannelse i Kommunikaiton, Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok

E-mail: supattra.jensen@ dk-formuepleje.dk

 

 

 

DK Formuepleje A/S
Vesterå 1
9000 Aalborg

 

Telefon: 77 34 12 00

CVR nr. 3338 6095

 

www.dk-formuepleje.dk

info @ dk-formuepleje.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring til os

Vil du hører mere om, hvorledes du bliver investor, så ring til os på telefon (+45) 77 34 12 00.

Vore telefoner er åbne alle hverdage.